OM OSS

Välkommen till Paradiso!

Paradiso Arkitekter arbetar med rum i alla dess former – som gestaltade byggnader och miljöer, från småskaliga projekt till stadsbyggnad, från tidiga skissutredningar till färdig utformning. Vi har vår utgångspunkt i ett socialt och ekologiskt hållbart byggande. Dessa värden utvecklar vi till specifika metoder i alla projekt vi tar oss an. Vi är också intresserade av den filosofiska och teoretiska förståelsen av rum och dess möte med omvärlden. Därför arrangerar vi workshops, seminarier, är engagerade i undervisning mm. Paradiso arbetar med Stockholm som bas.

Ring oss eller skicka ett mail om du har en förfrågan eller idé som du skulle vilja vidareutveckla tillsammans med oss! Tel: 0736541644, epost: info@paradisoarkitekter.se