Skarholmsv
PROJEKT

Nya Skärholmsvägen

Nya Skärholmsvägen är ett stadsutvecklingsförslag för sträckan Bredäng-Sätra. En kraftigt överdimensionerad motorled omvandlas till långsam stadsgata vilket frigör mark för 2000 nya bostäder.

Nya Skärholmsvägen knyter ihop västra söderort
Nya Skärholmsvägen har potential att omvandlas till en sammanhängande stadsgata från Vårby hela vägen in till city och koppla ihop alla stadsdelar längs röda linje 13. Detta skulle komplettera de modernistiskt planerade stadsdelar som idag vänder sig inåt snarare än att relatera till sin omgivning.

Bygga bostäder
Samtidigt som Skärholmsvägen får ny form så frigörs mark att bygga. Förslaget utgör en första etapp längs sträckan Bredäng-Sätra. Där beräknas kunna byggas ca 2000 nya bostäder plus social service, en del kontor och butikslokaler. Bostadsbeståndet blir en blandning av typologier med en byggnadshöjd mellan 3-6 våningar.

Mer social aktivitet
Fokus i förslaget för nya Skärholmsvägen är att ge plats för social aktivitet i stadsrummet. Området Bredäng-Sätra har ett rikt och aktiv föreningsliv som får möjlighet att växa. Här finns planerat för idrott, lek, urbant torgliv, stadsodling, och parkliv. Vid Sätra t-bana planeras ett nytt Folkets hus för lokala föreningar att samlas och vid Sätra sporthall föreslås ett nytt vandrarhem som möjliggör för idrottsföreningar att övernatta. Dessutom planeras för social service så som nya förskolor, skola, vårdcentral, äldreboenden mm. Genom en ökad befolkning möjliggörs ett starkare lokalt näringsliv och fler arbetstillfällen

Ny trafikhierarki
Nya Skärholmsvägen blir den självklara huvudgatan för de som vill ta sig fram till fots, till cykel eller trådbuss mellan de lokala stadsdelarna, men också för de som vill ta sig in till city. Nya Skärholmsvägen är tänkt som en långsam gata med en maximal hastighet på 30 km/h för bilar. Den tunga trafiken som betjänar industriområdet dras istället längs med motorvägen, där det idag löper en parkeringsgata.

Arkitekter: Lisa Deurell (Paradiso Arkitekter) & Aysegul Alayat
Beställare: Vänsterpartiet Stockholm

StadsgatanSträckning för möjlig stadsgata att koppla samman västra söderort

a1poster2

Situationsplan

Standard