PROJEKT

Mellanstaden – strategi för Stockholms växande

Bild_17

Paradiso arbetar nu på en studie gällande förtätning av Stockholms centrala villaområden. Projektet går under namnet Mellanstaden, vilket syftar på hur en förtätad villastad har potential att knyta samman innerstad och ytterstad. Vi undersöker möjligheter så väl som svårigheter, se över tillgängliga styrmedel och vägar för genomförande utifrån ett långsiktigt perspektiv. Mellanstaden har som ambition att bidra till en stadsutveckling som motsvarar vår tids krav på social och ekologisk hållbarhet, en stad som bygger platsens unika historia och karaktär och en stad som växer fram ur medborgarnas egna initiativ och drömmar.

Läs mer om projektet på www.mellanstaden.se

Arkitekter: Lisa Deurell, Lovisa Ohlsson & Aysegul Alayat

Axonometri_

Standard