-, PROJEKT

Bygga för engagemang // Europan 12 // Haninge


Arkitekter: Lisa Deurell (Paradiso Arkitekter), Lovisa Ohlsson & Ulrika Tegner

Bygga för engagemang
Med vårt förslag har vi för avsikt att skapa en stadsmiljö som uppmuntrar till delaktighet och engagemang. Genom interaktion skapar människor relationer till sin omgivning, vilket i förlängningen stärker det sociala välmåendet och lägger grunden för en gott samhälle. Vår gestaltning syftar till att stärka det existerande kulturlivet och det sociala livet, och ge plats för dessa i den nya stadsmiljön. Vårt förslag fokuserar på urbana sammanhang snarare än byggnader.

Europan_str1

Naturen möter staden
Vi knyter an till platsens storslagna natur och närhet till Rudan naturreservatet. Därför föreslår vi att låta tallskogen sträcka sig hela vägen upp till Nynäsvägen genom en serie skogsparker, alla med olika program. Detta blir en viktig del av Handens identitet som vital stadskärna med fantastisk natur runt hörnet!

Ett socialt innehåll
Handen stärks genom ett nytt program av sociala aktiviteter så som;
1. Ett nytt centralt torg med en urban marknadsplats framför köpcentret och med uteserveringar i soligt läge
2. Köpcentret får en ny huvudentré som vänder sig mot Nynäsvägen och torget
3. Köpcentret byggs in i ett bostadskvarter för att bättre integreras med gatan
4. Vi introducerar ny trafikhierarki där biltrafikens hastighet begränsas och underordnar sig torget och de gående. Parkeringen lokaliseras till garage under de nya byggnaderna och tillåts inte längre dominera stadsbilden
5. En grönskande promenad längs sjön och spåren som går förbi ett nytt kolonilottsområde
6. Vidare leder promenaden upp till gamla Folkets Park som får en nysatsning istället för att rivas
7. Här anläggs också ett antal nya förskolor i den trafikskyddade och grönskande parken
8. Nynäsvägen omvandlas till en mer stadsmässig gata inramad med nya bostäder och lokaler i bottenvåningen
9. Genom att bibehålla skogen väster om Nynäsvägen skapas ett värdefullt parkområde som leder vidare till promenaden och Rudanskogen. Varje skogsficka har sitt tema, såsom sport, lek och picknick
10. Vi föreslår två storkvarter med byggemenskaper för största möjliga boendeinflytande
11. Vi introducerar ateljéer och generationsboenden på bostadsgårdarna där grannar kan mötas
12. Det tomma kontorshuset vid stationen omvandlas till inkubationscentrum och studentkår där KTH-studenter möter forskare och företag och får möjlighet att driva egna projekt
13. En ny klubbgata får sitt självklara läge alldeles vid stationen

Perspektivbild_1400Handens kulturella, sociala och kommersiella liv stärks

Plan_1400Plan

Standard