-, PROJEKT

Mellanstaden

Nu är vår forskningsrapport Mellanstaden äntligen publicerad. Projektet uppmärksammar villastadens oerhörda utvecklingspotential för fler bostäder och nya former för stadsliv!

Gå in på mellanstaden.se för att läsa rapporten i sin helhet.

Continue reading

Standard
-, PROJEKT

Smålägenheter i Aspudden

P_27

Paradiso har i samarbete med Lindberg Fastigheter tagit fram ett förslag för ny bebyggelse i Aspudden. Förslaget ger 17 små lägenheter med lokal i bottenvåningen och tre stadsradhus, alltsammans byggt i trä.

Standard
-, PROJEKT

Bygga för engagemang // Europan 12 // Haninge


Arkitekter: Lisa Deurell (Paradiso Arkitekter), Lovisa Ohlsson & Ulrika Tegner

Bygga för engagemang
Med vårt förslag har vi för avsikt att skapa en stadsmiljö som uppmuntrar till delaktighet och engagemang. Genom interaktion skapar människor relationer till sin omgivning, vilket i förlängningen stärker det sociala välmåendet och lägger grunden för en gott samhälle. Vår gestaltning syftar till att stärka det existerande kulturlivet och det sociala livet, och ge plats för dessa i den nya stadsmiljön. Vårt förslag fokuserar på urbana sammanhang snarare än byggnader.

Continue reading

Standard